Proiect în desfășurare

2022-2023

 

EXPERIENȚE EUROPENE,
ORIZONTURI DESCHISE

 

2022-1-RO01-KA121-VET-000058747

 

Liceul de Transporturi Auto a primit acreditarea Erasmus+ in domeniul formării profesionale VET, pe perioada 2021-2027. Aceasta acreditare are un rol esențial in intensificarea participării elevilor şi cadrelor didactice la mobilități cat si in consolidarea sau stabilirea de noi parteneriate europene. La nivel individual, beneficiile percepute de participanți vor fi foarte mari, cu impact puternic asupra dezvoltării personale și profesionale, prin dobândirea de noi cunoștinte, abilități și competențe.

La nivel institutional, această acreditare da șansa implementării pe termen lung a obiectivelor strategice ale scolii:

  • Imbunatatirea calitatii educatiei si dezvoltarea unui invatamant incluziv

  • Eficientizarea relatiilor parteneriale existente si dezvoltarea de noi parteneriate

  • Armonizarea sistemului de invatamant din unitatea scolara cu piata muncii, in scopul facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa.

 

OBIECTIVELE ACREDITARII ERASMUS+

 

O1. Imbunatatirea competentelor necesare integrarii durabile pe piata muncii a 135 de elevi, prin participarea in urmatorii 5 ani la stagii de practica de inalta calitate in Europa.

O2. Cresterea competentelor in utilizarea noilor tehnologii si metodelor didactice inovatoare prin participarea pana in 2025 a 50% dintre cadrele didactice VET la schimburi de bune practici internationale

O3. Promovarea si transpunerea valorilor europene ale incluziunii si diversitatii in practica scolii pentru cresterea sanselor oricarui elev de a participa la o mobilitate, pe perioada acreditarii.

O4. Dezvoltarea pana in 2025, intr-un mod sustenabil, a capacitatii scolii de a realiza parteneriate de calitate ECVET care sa sustina cooperarea si formarea profesionala la standarde europene.

 

 

 

 

 

Acreditați in domeniul educației si formarii profesionale VET 2021-2027

 

Nr. 2020-1-RO01-KA120-VET-095461

PROIECTE ERASMUS+

acreditate in domeniul educatiei si formarii profesionale VET

2021-2027

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO

DROBETA TURNU SEVERIN

Liceul de Transporturi Auto

 

B-dul Carol I nr. 5, 220099

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți

 

+40 352807789

 

cttauto@yahoo.com