GALERIE DE IMAGINI

OFERTA ȘCOLARĂ  2024-2025

 

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ

 

  CALIFICĂRI nivel 3

 

Mecanic auto

Electrician auto

Electrician exploatare stații și rețele electrice

 

 

Liceul de Transporturi Auto este o institutie de invatamant preuniversitar cu o valoroasă tradiţie în pregătirea tinerilor in meserii si specializari in principal din domeniul transporturilor auto. De–a lungul unui secol de existență, şcoala noastră a făcut faţă numeroaselor schimbări prin care a trecut învăţământul românesc în toată acestă perioadă, printr-o capacitate permanentă de adaptare la cerinţele societăţii, reuşind să îşi păstreze profilul de instituţie de învăţământ tehnic în domeniul mecanic, electric si al transporturilor auto. 

Traditia si rezultatele au impus scoala noastra in randul comunitatii, devenind cunoscuta, apreciata si aleasa de tinerii care au nevoie de educatie si de dobandirea unor competente tehnice care sa le asigure accesul pe piata muncii din Romania si din Uniunea Europeana. 

MARIA SLIVILESCU

Director adjunct

ELIXIA BĂICUȘ

Director

 

ȘCOALA POSTLICEALĂ

 

SPECIALIZARI nivel 5

 

Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură

Tehnician diagnostic auto

Tehnician electroenergetician

Tehnician echipamente periferice si birotică

 

 

 

LICEU

 

SPECIALIZARI nivel 4

 

Tehnician transporturi

Tehnician electrician electronist auto

 

 

VIZIUNEA L.T.AUTO 

 

Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Liceului de Transporturi Auto  se poate exprima sintetic astfel: acces la educație pentru toți elevii, performanță, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranță, deschidere.

 

MISIUNEA L.T.AUTO

 

M​isiunea Liceului de Transporturi Auto este de a oferi sprijin elevilor în desăvârșirea educației lor astfel încât aceștia să poată deveni competenți, autonomi, cu șanse de reușită sociala și profesională, capabili să învețe pe tot parcursul vieții.

In acest sens:

                • ne vom asigura că necesităţile şi cerinţele clienţilor nostri sunt definite şi că ele sunt în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă europene;

                • vom forma adevarati cetateni europeni, pe deplin echipati cu abilitati şi competente profesionale, dar si personale, cu şanse reale în competiţia pe piaţa globala a muncii şi care să le asigure o educaţie completă cu avantaje pe termen lung;

                • vom asigura în unitatea noastră de învăţământ un climat de muncă bazat pe responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să îşi valorifice la maxim potenţialul profesional şi intelectual;

                • vom încuraja implicarea întregului personal al şcolii în cunoaşterea, întelegerea şi îmbunătăţi

                • vom asigura creşterea performanţelor procesului de învăţământ prin implicarea specialiştilor şcolii într-o gamă cât mai mare de activităţi la nivel naţional şi prin activităţi de formare în concordanţă cu nevoile şcolii, în concordanţă cu nevoile şi aşteptările comunităţii

                • vom utiliza tehnologia informaţională, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii procesului de învăţământ, la toate nivelele de organizare şi de către toţi factorii implicaţi.

               • vom asigura flexibilitate programelor de formare oferite de către şcoală pentru a ne putea adapta cerinţelor pieţii muncii aflată în continuă schimbare şi globalizare,

CONDUCEREA ȘCOLII

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO

DROBETA TURNU SEVERIN

Liceul de Transporturi Auto

 

B-dul Carol I nr. 5, 220099

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți

 

+40 352807789

 

cttauto@yahoo.com

 

100 de ani de tradiție în învățământul tehnic mehedințean