Comisia pentru casarea obiectelor de inventar aflate in patrimoniul Liceului de Transporturi Auto

​Anul Școlar 2023 - 2024

Comisia de sănătate și securitate în muncă și pentru situații de urgență

Grupul de acțiune pentru siguranța școlară

Comisia de coordonare pentru programul național ”Săptămâna verde”

Comisia de coordonare pentru programul național ”Școala altfel”

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Comisia de management al burselor la nivelul Liceului de Transporturi Auto

Comisia pentru curriculum

Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică

Comisia S.N.A.C. 

Comisia pentru controlul managerial intern

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO

DROBETA TURNU SEVERIN

Liceul de Transporturi Auto

 

B-dul Carol I nr. 5, 220099

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți

 

+40 352807789

 

cttauto@yahoo.com